Pályázat

Training Robot for Improvment of Personal Skills – TRIPS


Projekt adatok

 • Kedvezményezett: DataMagic Pénzügyi Informatikai és Tanácsadó Kft.
 • Projekt megnevezése: Training Robot for Improvment of Personal Skills – TRIPS
 • Projekt azonosító száma: GINOP_PLUSZ-2.1.1-21-2022-00105
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2022.04.01.
 • A projekt fizikai befejezése: 2025.03.31.
 • A támogatás összege: 370 151 017 Ft

 


A Projekt bemutatása

A XXI.-ig századra aximomává vált, hogy a versenysport: üzlet. Különösen igaz ez a professzionális csapatsportokra, a labdarúgás mellett a kézilabdára, a jégkorongra és a kosárlabdára. A sport üzletté válásával egyidejűleg felértékelődött az utánpótlás nevelés és a tehetséggondozás, hiszen a nevelő klubok egy-egy sikeres játékos után évekig tarthatnak igényt bevételekre ezért egyre erőteljesebben jelentkeznek a professzionális klubok igényei az utánpótlásban. Az egyéni készségfejlesztés, a játék közbeni készség szintű probléma megoldó képesség egyéni fejlesztése soha nem látott mértékben értékelődött fel az elmúlt években. Mára az elvárás az, hogy az alapvető játékszituációkban már egészen fiatal korban az elvárt reakciókat, megoldásokat alkalmazzák a játékosok, a játékban betöltött különböző posztokra már fiatal korban specializálódnak a játékosok, miközben kiemelt feladat a korhoz, testi fejlettséghez illeszkedő fejlesztés, hiszen ez biztosítja a játékosok rövid és hosszú távú egészségét, a sérülések elleni ellenálló-képesség kialakulását, a professzionális sportolókra nehezedő terhelés sikeres viselését.
A megvalósítani tervezett projekt a professzionális csapatsportokhoz kapcsolódó utánpótlás nevelés modern kihívásaihoz kíván eszközrendszert biztosítani. A kifejleszteni tervezett megoldás alapja elismert edzők és labdarugók által kidolgozott koncepción alakul, amelynek központi eleme az edzőpályákra kihelyezendő, interakciókra képes „Játékos”. A fejlesztés kiindulási pontját jelentő innováció „deszkamodelljét” sikerrel alkalmazták már a hazai utánpótlásban, így körvonalazódik az eszköz köré építhető egyéni készségfejlesztést célzó tréningprogram, amely hatásosnak bizonyult. A kidolgozott koncepció szakmai kipróbálására alkalmas deszkamodell képességei minimálisak, nincsenek meg az interakcióhoz és a célzott felhasználáshoz szükséges képességek, amelyek kialakítása jelen kutatásfejlesztési projekt keretei között történik. A TRIPS eszköz segítségével az egyéni képességfejlesztéshez kapcsolódó feladatok úgy illeszthetők be az egyéni edzésprogramokba, hogy a személyre szabott gyakorlatokat a játékosok az edzők aktív közreműködése nélkül, egyénileg tudják elvégezni és annak eredményét a szenzor adatok és a felvételek alapján az edzői stáb az eddigiekhez képest egyszerűbben és hatékonyabban tudják kiértékelni. A projekt keretei között kialakításra kerülő TRIPS eszköz célja, hogy a pályákon előforduló jellemző játékszituációk kezelését lehessen begyakorolni a segítségével, amely lehetővé teszi, hogy a nevelt játékosok ezen szituációkban elvárt reakciói készség szinten rögzüljenek.
A fejlesztés szorosan illeszkedik a DataMagic Kft elmúlt éveiben a sport digitalizáció területén elért eredményeihez. A DataMagic sport menedzsment rendszere mára egyedülálló sikert ért el a hazai piacon. Ügyfelünk a Magyar Labdarúgó Szövetség és az összes NB1-es futball csapat mellett a hazai professzionális csapatsportok olyan világhírű képviselői, mint Pick Szeged és a Telekom Veszprém kézilabda csapat. A fejlesztési projekt természetesen illeszkedik az eddigi sportdigitalizációs törekvéseinkhez. A kifejlesztendő TRIPS eszköz és a köré szerveződő készségfejlesztési program digitális hátterét a DataMagic továbbfejlesztett rendszere adja. A fejlesztés célja, hogy egy olyan adatközponti megoldás létrehozása, amely a TRIPS köré épülő készségfejlesztési programot az adott játékosról összegyűjthető minden digitális információ szintézisére építse, beleértve az egészségügyi adatokat, a különböző fizikai és pszichológiai felméréseket, vagy akár a játékos iskolai előrehaladását például. Az személyes készségfejlesztés digitális támogatása és az ezzel kapcsolatos döntések adat alapokra helyezése a versenysport üzleti eredményességének és piaci alapú működésének megerősítésében egy fontos lépés. Azzal, hogy a fejlesztést a hazai sport digitalizációs piac zászlóshajója valósítja meg az eredmények gyakorlati hasznosítása közvetlenül biztosított.

 

 


 

Innovatív, szenzortechnológiára épülő sportszakmai rendszer kutatásfejlesztése


Projekt adatok

 • Kedvezményezett: DataMagic Pénzügyi Informatikai és Tanácsadó Kft.
 • Megvalósítás tervezett dátuma: 2016.04.01. – 2018.03.31.
 • Projekt azonosító száma: GINOP-2.1.1-15-2015-00187
 • Szerződött támogatás összege: 288 073 385 Ft
 • Támogatás mértéke: 69,0127 %

Projekt leírás

Mára közhellyé vált, hogy a sport üzlet. A versenysport és különösen a labdarúgás speciális és összetett üzlet, amely jó ideje jóval tovább mutat a mindenki által űzött labdajátékon és egy egész globális iparággá vált a maga sajátos belső szabályrendszerével, logikájával.

Egy modern futballklub egyszerre szórakoztatóipari vállalkozás, termelő vállalkozás, humán erőforrás menedzser vállalkozás, ingatlanüzemeltető, nemzetközi kereskedő, és iskola és egy sajátos horizontális „klaszter” tagja. Ezen túl nem kis részben közösség formáló erő, identitásforrás, hagyomány és helyi, regionális vagy nemzeti érték, de mindenekelőtt egy professzionális üzleti vállalkozás, amely rendelkezik mindazokkal az igényekkel, amely bármely más vállalkozás részéről elvárás az üzleti környezettől. Ugyanakkor specialitásaiból kifolyólag az üzleti környezet által kínált megoldások a legritkább esetben szabhatók testre a vállalkozás e speciális formájára.

Jelen projekt keretében az innovatív BI megoldásairól ismert Datamagic Kft. és a hazai professzionális futball egyik központjának számító Fehérvár FC Kft. konzorciuma egy olyan összetett sport menedzsment rendszer létrehozására vállalkozik, amely képes megfelelni azoknak a kihívásoknak, amelyek egy futball klub működtetéséhez kapcsolódó összetett szakmai rendszerrel szemben felmerülnek.

A labdarúgás, mint üzleti vállalkozás terméke a labdarugó, a játékos. A professzionális „focibizniszben” a legfőbb értéket a játékosok jelentik, hiszen a játékosok megfelelő teljesítményéből adódik a klub elsődleges bevételi forrása, azaz a nagy csapathoz kapcsolódó bevételek. De egy modern futball klub működésében egyre fontosabb szerepet kap a megfelelő keret, az utánpótlás nevelés, a kinevelt játékosok után a nevelő kluboknak járó díjak, fontos elem a nagycsapatba beépíthető saját nevelésű játékosok szerepe. Éppen ezért egy szakmai rendszer középpontjában a játékosnak kell állnia és a gondolkodásunkat e köré kell felépítenünk.

A játékos, mint termék nagyon speciális, különösen ha a nevelést és a játékosok fejlesztését egy gazdasági folyamatnak tekintjük. Ez a folyamat az utánpótlás nevelésben a tehetségek kiválasztásától, a tehetséggondozáson át, a tudatos képességfejlesztésen keresztül a profi körülmények közötti teljesítmény feltételeinek folyamatos fenntartásáig tart. A folyamatban egy sor külső és belső tényező játszik szerepet, ugyanakkor a legutóbbi időszakban széles körben elterjedő módszertanok (Pl.: A nagy média visszhangot kiváltó belga Double Pass tevékenysége) minden esetben objektív mérésekre és a mérésekre épülő fejlesztési tevékenységre épülnek. Ebből következően ezek a folyamatok e módszertanok elvi szinten algoritmizálhatók és a megfelelő adatokra építve más iparágakban elterjedt, vagy elterjedő megoldásokhoz hasonló BI rendszerré, szakmai rendszerré alakíthatók. Ennek útjában ma alapvetően az áll, hogy hogyan tudom a módszertanok algoritmizálásához szükséges, gyakran szubjektív ítéletekte, elemzéseket igénylő információkat olyan rendszerezett körülmények között összegyűjteni, hogy azok információtechnológiai eszközökkel hatékonyan feldolgozhatók legyenek. Jelen projekt kutatás-fejlesztési tevékenysége a legkorszerűbb képfeldolgozási, optimalizálási és IoT technológiák felhasználásával erre kíván megoldást adni.

A projekt keretei közötti kutatási tevékenységünk tehát a játékosok teljesítményének, képességeinek fejlesztéséhez szükséges módszertanok egyszerűbb és széleskörű alkalmazását lehetővé tevő technológiai szempontból összetett adatgyűjtő eszközrendszer létrehozását célozza, amelynek főbb elemei a következők:

 • Edzésteljesítmény értékeléséhez kapcsolódó adatgyűjtő rendszer kialakítása
 • Mérkőzés közbeni teljesítmény értékeléséhez kapcsolódó mobil adatgyűjtő rendszer kialakítása
 • Egyéni edzésteljesítmények értékeléséhez szükséges adatgyűjtő rendszer kialakítása
 • Az adatok feldolgozását végző adaptív üzleti logika kidolgozása
 • A szakmai rendszer integrációja a futball klub vállalati menedzsment rendszerébe
 • Speciális. a szakmai rendszerből építkező HR gazdálkodási modul kialakítása és integrálása

A projekt keretei között olyan adatgyűjtő technológiákat alakítunk ki, amely a modern sportszakmai környezetbe illeszkedik és képes az adatgyűjtést a szakmai munka jelentős átalakítása nélkül megvalósítani. Műszaki szempontból a kutatás által érintett legfontosabb területek a következők:

 • Viselhető eszközök fejlesztése, integrációja
 • Kis és közepes hatótávolságú, önszerveződő, vezeték nélküli adatkapcsolati megoldások fejlesztése
 • Célspecifikus mobil adatgyűjtő rendszerek kialakítása
 • Nagy pontosságú pozícionálási és mozgáskövetési, mérési megoldások kialakítása és integrálása
 • Képfeldolgozási megoldások fejlesztése és integrációja
 • Adatbányászati megoldások adoptálása a hosszú idősoros adatok elemzésére
 • Optimalizálási megoldások kialakítása a szakmai igények, az infrastrukturális lehetőségek és a rendelkezésre álló erőforrások hatékony felhasználása érdekében

A projekt fontos eleme, hogy egy jól skálázható és mobilizálható eszközrendszert alakítsunk ki, amely képes a megfelelő funkciók nyújtására, de fontos célkitűzés, hogy a kutatás eredményeként ne a nagy európai klubboknál már alkalmazott nagyon költséges megoldások újabb verziója alakuljon ki, hanem egy olyan „good enough” megoldás, amely képes ezt a tudatosságot és transzparenciát minél szélesebb felhasználói kör számára elérhetővé tenni. Ennek indoka kettős: Egyrészt a hazai vesrenysport első vonalának egy része sem rendelkezik azzal a tőkeerővel, amely ilyen nagy beruházási igényű rendszerek beszerzését és üzemeltetését lehetővé tenné nem beszélve az élvonal mögötti klubbokról, másrészt minél szélesebb körben terjed el a rendszer annál nagyobb lesz az a merítés, ahol a játékos nevelés eszközrendszere és módszertana követhető.

 

 


Hűtési lánc optimalizálási és menedzsment megoldás kutatás-fejlesztése


 

Projekt adatok

 • Kedvezményezett: DataMagic Pénzügyi Informatikai és Tanácsadó Kft.
 • Projekt megnevezése: Hűtési lánc optimalizálási és menedzsment megoldás kutatás-fejlesztése
 • Projekt azonosító száma: 2019-1.1.1-PIACI-KFI-2019-00439
 • A projekt megvalósításának kezdete: 2020.05.01.
 • A projekt fizikai befejezése: 2023.04.30.
 • A támogatás összege: 335 781 275 Ft

 


 

A Projekt bemutatása

A BA’HA’MA’s Kft és a DataMagic Kft konzorciumának célja jelen projekt keretei között egy RTLS (Real Time Location Services) alapú optimalizált hűtőraktári menedzsment rendszer létrehozása, végeredményben a hűtőraktározás során a teljes hűtési lánc monitoring képesség kialakítása a célja. 

A beltéri pozícionálási technológiák mára olyan fejlettséget értek el, amely lehetővé teszi a tömeges raktározási tevékenység követésére történő alkalmazásukat. A technológia kínálta új lehetőségek a hűtőraktári folyamatszabályozás számára a valós idejű teljes kontrol lehetőségét kínálják. A valós időben rendelkezésre álló lokációs információ pedig ezen folyamatok vonatkozásában megnyitják a lehetőségét a folyamatba épülő optimalizációnak. 

Jelen projekt korábbi kutatás-fejlesztési eredmények felhasználásával valósul meg, a tudomány és a műszaki haladás szempontjából state of the art technológiát alkalmaz kialakítva a gyakorlati használat műszaki kereteit. A fejlesztés három fő szakaszra osztható, amely egy-egy gyakorlati probléma kör megoldására koncentrál: 

Az első lépésben a konzorcium és az alvállalkozóként bevonásra kerülő vezető RTLS technológiai szolgáltató a Pozi bevonásával a hűtőraktár és a külvilág közötti logisztikai folyamatok automatizált követésére és optimalizálására vállalkozunk. A be- és kiraktározási folyamatok RTLS rendszerrel támogatott megoldása lehetővé teszi, hogy a raktári nyilvántartások minimális manuális közreműködéssel tarthatók napra készen. A második mérföldkő kihívását a raktári belső folyamatok, az átraktározások és elsősorban a komissziózási feladatok lekövethetősége képezi. A kommissiózás során a beraktározott, azonosított és pozícionált egységrakományok megbontásra kerülnek és új egységrakatok kerülnek összeállításra. Ennek lekövetése feltételezi, hogy a rakatokat egyenként tudjuk lekövetni, amely a meglévő RTLS technológiák keretei között műszaki kihívást jelent. 

A második mérföldkő feladat továbbá a raktárban bekövetkező rakatmozgások optimalizálására alkalmas, gyakorlati megoldás kialakítására és bevezetésére. A Bahamas Kft. tevékenységének sajátossága, hogy teljes körű szolgáltatásként kiszállítással is foglalkozik, így a rakatmozgások optimalizálása nem áll meg a hűtőraktár falai között, amely a létező megoldásokhoz képest új kihívást jelent. 

A harmadik mérföldkő keretei között jutunk el a projekt végkifejletéhez, ahol az RTLS rendszerben alkalmazott jeladókat felszereljük a projekten kifejlesztett hőmérési képességekkel. Ez teszi lehetővé, hogy a rakatok követése mellett azok állapotáról is információt tudjunk kapni, illetve biztosítani. A hűtési lánc folyamatossága a hűtőipari raktározás és kapcsolódó logisztikai folyamatok esetében a legalapvetőbb élelmiszerbiztonsági és higiéniai követelmény, amelynek esetleges elmulasztása csak a terméket felhasználni tervező fogyasztónál válik világossá, amikor a minőségromlás felelőssége már nem állapítható meg.

A fejlesztés eredményeként létrejövő rendszer mindhárom eleme a hazai és nemzetközi viszonylatban is olyan innováció, amelyet éles körülmények közötti bevezetése még nem ismert, Pilot projekt szintjén is a projektben résztvevő cégek keretei között történt hasonló.


 

Rugalmas foglalkoztatási formák bevezetése a DataMagic Kft-nél


 

Projekt adatok

 • Kedvezményezett: DataMagic Pénzügyi Informatikai és Tanácsadó Kft.
 • Megvalósítás tervezett dátuma: 2017.08.01-2018.01.31.
 • Projekt azonosító száma: GINOP-5.3.2-16-2017-00583
 • Szerződött támogatás összege: 11,03 millió Ft
 • Támogatás mértéke: 100%


 

Projekt leírás

A projekt számára kitűzött cél a munkavállalók teljes körének bevonása volt a rugalmas foglalkoztatási formák valamelyikébe. Ennek érdekében az átvilágítási jegyzőkönyvben leírt javaslat szerint valamennyi munkakörben, valamennyi munkavállaló (13 fő) részt vett egy képzési folyamatban, amelynek része a változásmenedzsment, hiszen egy ilyen átalakítás és főként az, hogy annak eredménye ne csak formálisan, hanem integráns módon legyen mind a vállalkozás, mind a dolgozók életének a része, szükséges a változások menedzselése. A képzésnek, a műhelymunkáknak és workshopoknak támogatniuk kellett a szervezeti kultúra formálását, átalakítását is, amely ugyancsak azt a célt szolgálta, hogy mind a vezetők, mind a dolgozók másként tekintsenek a munkára, a munkakörökre, a feladatok kereteit adó időre és főként annak beosztására, eloszlására. Ez mind a munka szervezésében, mind a számonkérésben, ellenőrzésben egy másféle megközelítést, szemléletet igényelt. És egy másféle kommunikációt. Elsősorban a vezetők, de jelentős mértékben a dolgozók részéről is. Végül igen fontos része volt a képzésnek az is, hogy erősítse az együttműködés különböző formáit, főként vezetői, de ugyancsak dolgozói oldalról is a bizalmat, miközben növeli a dolgozók részéről a felelősségvállalás mértékét és önkéntességét is.

Az eredmény nem számszerűsíthető része abban a célban testesült meg, amely a teljes projekt egyik kiindulópontja is volt egyben. Munkáltatói oldalról annak az igénynek a megvalósításában, hogy a szervezet képessé váljon egy olyan magas szolgáltatási színvonal fenntartására, amely csak jól képzett, elkötelezett, tapasztalt és lojális munkavállalókkal valósítható meg, illetve amely olyan rugalmas munkavégzési keretben testesül meg, amely egyszerre képes a hullámzó kapacitásigények lefedésére, valamint a munkavállalók igényeinek és szükségleteinek a kielégítésére is. Munkavállalói oldalról ez, és a családbarát munkahely megvalósítása volt a legfontosabb nem számszerűsíthető eredmény, amely lehetővé teszi a fluktuáció csökkentését is. Ez mindkét oldal érdekeit megtestesíti. Ehhez azonban nem volt elegendő a tényleges átalakításokat végrehajtani, hanem legalább ennyire fontos volt a „fejekben” végbemenő változások végrehajtása, támogatása is. Ennek az eseménynek a legfőbb hozadékát éppen ez jelentette, hogy a projekttel nem „üres”, formális átalakításokat hajtottunk végre, hanem ténylegeseket, amelyek azt eredményezik, hogy a változásokkal hatékonyabb működés állt elő mind a vállalkozás, mind a munkavállalók szemszögéből nézve.

 

Speciális fuvarlogisztikai feladat végrehajtást támogató operatív feladatoptimalizáló és erőforrás menedzsment rendszer fejlesztése


 

Projekt adatok

 • Kedvezményezett: DataMagic Pénzügyi Informatikai és Tanácsadó Kft.
 • Megvalósítás tervezett dátuma: 2018.10.01. – 2019.12.30.
 • Projekt azonosító száma: GINOP – 2.1.7-15-2016-01705
 • Projekt összköltsége: 152 248 300 Ft
 • Szerződött támogatás összege: 97 664 790 FT
 • Támogatás mértéke: 64,148362 %

 

Projekt leírás

 

A Datamagic Kft jelen projekt javaslata a vállalkozás által elvégzett korábbi kutatás-fejlesztési tevékenységre és a cég piaci tapasztalataira épül. A cég ERP rendszer szállítóként az elmúlt években jelentős K+F erőfeszítéseket tett az ERP rendszerekhez kapcsolható feladatoptimalizálási funkcionalitás kialakítása felé. Ennek eredményeként a vállalkozás sikeresen alkalmazta a heurisztikus matematika eszközrendszerét különböző fuvarlogisztikai területeken, így például a veszélyes áruszállítás területén, így cégünk jelentős tapasztalatra tett szert a fuvarlogisztikai tevékenység optimalizálása területén. Rendelkezünk azzal a rendszerkörnyezettel, amely képes az optimalizálási modellekből kinyert információk gazdasági szervezetekben történő hasznosítására, beleértve a megfelelő szoftveres és hardver környezeteket. Cégünk az elmúlt évben ugyanakkor olyan feladattal szembesült, amely a korábbi fejlesztéseink eredményével nem volt megfelelő módon megoldható és a probléma vizsgálata során arra jutottunk, hogy annak megoldása érdekében a kutatás-fejlesztés eszközrendszeréhez kell folyamodnunk. Cégünk 2015-ben sikerrel vezette be rendszerét egy kisebb köztisztasági vállalkozásnál, amely egy Balaton parti település kommunális hulladékának összegyűjtéséért felelős. A bevezetés kapcsán a korábbi gyakorlatnak megfelelően terveztük az optimalizálási eszközkészletünket alkalmazni, azonban már az ajánlattételi szakaszban arra jutottunk, hogy erre a meglévő rendszerünk nem ad lehetőséget. Ennek oka a következő: Szemben más fuvarlogisztikai területekkel a kommunális hulladékgyűjtés esetén a fuvarfeladatok hossza és célállomása bizonytalan. Bár természetesen léteznek hosszú idősoros statisztikák a felgyűlő hulladék szezonális mennyiségéről, sőt ezeket a modelleket akár olyan külső tényezők hatásaival is kombinálják, mint az időjárás (A konkrét esetben egy üdülő településről beszélünk, ahol egy tavaszi hétvége hulladékmennyisége a hőmérséklet függvényében szignifikánsan változik), egy a fuvarlogisztikai terület klasszikus feldolgozására készült optimalizálási eszköztár nem alkalmazható, hiszen itt a járművek egy meghatározott útvonalat járnak be, amely során bizonytalan mennyiségű hulladékot gyűjtenek össze. Amikor az adott eszköz megtelik annak vissza kell fordulnia a hulladéklerakóra tartalmát üríteni, amely után visszaáll a munkába. Az ürítések időpontjai az útvonalon teljesen bizonytalanok. Ebből több dolog következik egy optimalizált fuvarszervező rendszer számára:

 • Nem elegendő egyetlen futtatás egy adott feladattömb optimalizálására, a feladatbeosztást és feladat ütemezést gyakorlatilag minden egyes fuvareszköz kiállásakor és feladatba történő visszaállásakor újra kell kalkulálni
 • Ehhez folyamatos adatokra van szükség az eszközök aktuális állapotáról, foglaltságáról, amelyeket valós időben kell biztosítani és feldolgozni
 • A hatékonyság maximalizálásához a meglévő navigációs szoftverekben alkalmazott útvonal tervezési rendszerek alkalmatlanok, miközben azokat kiválóan lehet alkalmazni a hagyományos közúti fuvarozásban
 • Azok az optimalizálási algoritmusok, amelyek a közúti fuvarozási feladatokban alkalmazottak nincsenek futási sebességre optimalizálva, hiszen jellemzően a futások overnight rendszerben biztosítottak, így a fejlesztésük során a futási sebesség minimalizálása nem volt szempont.

Ebből következően a projekt célja egy köztisztasági cégeknél alkalmazható az ott megjelenő optimalizálási feladatra megoldást kínáló, a heurisztikus matematika eszköztárást alkalmazó feladatszervező rendszermag kidolgozása és gyakorlati alkalmazása, mint prototípus. Természetesen az így elkészülő matematikai eszközkészlet nem csak a jelzett optimalizálási problémára alkalmazható. A megoldás jelentős átalakítások nélkül alkalmas olyan területek optimalizálási feladatainak ellátására, mint a gyűjtő-terítő fuvarozás, vagy a parcel logisztika, vagy akár adott esetben a gyártás kiszolgáláshoz kapcsolódó logisztikai feladatok, azaz a prototípus illetve az erre épülő termék piaca meglehetősen szélesnek mondható. A fejlesztés során természetesen figyelemmel leszünk ezen célcsoportok potenciális igényeire is, ugyanakkor a matematikai probléma szempontjából a köztisztasági, hulladék begyűjtési probléma adja a legszélesebb kihívást, a kezelendő bizonytalansági faktorok itt a legnagyobbak a modellben.