Ipari forradalom 4.0

DATAMAGIC és a negyedik ipari forradalom

A világgazdaság egy új technológiai forradalom küszöbén áll. Az innovatív technológiai megoldások a vállalatok számára lehetővé teszik, hogy gazdasági folyamataikról valós időben, sosem látott pontossággal tegyenek szert adatokra. A beérkező adatok alapján jobb döntések születhetnek és egy sor területen a döntések optimalizálhatók, sőt automatizálhatók. Ez a vállalati folyamatokban rejlő hatékonysági tartalékok felszabadítását teszi lehetővé.

A DATAMAGIC ERP rendszereiben az elsők között kezdte meg K+F partnereivel az innovatív Ipar 4.0 megoldások és technológiák integrációját, amely lehetővé teszi, hogy megoldásaink időt álló módon ne csak a ma, hanem a holnap kihívásaival is kompatibilisek legyenek.

Építőipar

Az építőipar számára a folyamatok, projektek nyomon követése érdekében a szoftveres megoldások mellett egy sor a nyilvántartások adatainak valós idejű és automatikus frissítésére kínál megoldásokat, amelyek ügyfeleinket átvezetik a negyedik ipari forradalom keretei közötti technológiák felé.

 • Nagy értékű eszközök GPS alapú nyomon követése
 • Nagyobb értékű kézi eszközök telephelyen belüli nyomon követése
 • Építési területen belüli személykövetés kültérben és beltérben egyaránt
 • Az eszköz és személyi állomány automatizált feladathoz és projekthez rendelése
 • Az eszközállomány optimalizált feladathoz rendelése dinamikus optimalizálási megoldásokkal

Üzleti intelligencia megoldások: Cégünk és partnerei kifejezetten az építőipar számára alakítanak ki üzleti intelligencia rendszereket:

 • Integrált munkavédelmi minőségbiztosítási megoldások: A munkahelyi balesetek jelentős része a munkavédelmi előírások be nem tartásából keletkezik. Technológiánk segítségével nyomon követhetővé válik a munkavédelmi eszközök használata, illetve biztosítható a speciális szaktudást igénylő szerszámok, eszközök használatának személyi korlátozása.
 • Integrált vagyonvédelmi rendszer: Az építőiparban a gazdasági ágazatok között kiemelt kockázatot jelentenek a vagyon elleni bűncselekmények. Integrált vagyonvédelmi megoldásunkkal az építési területre bevitt eszközök, segédeszközök (pl.: zsalu rendszerek) illetve a beérkező anyagok egyszerűsített módon, automatizáltan követhetők, így védve a visszaélések ellen.

Raktár – Logisztika – Gyártás

Rendszereink a raktári területen innovatív, a negyedik ipari forradalom fogalmi körébe tartozó technológiai megoldásokkal kombinálhatók.

 • Automatikus árukövetés, virtuális raktár: Targonca rendszerekbe integrálható iWarehouse megoldás segítségével az árumozgatás és áruazonosítás nagy pontossággal és valós időben lekövethető a raktáron belül.
 • Anyagmozgató eszközök és személyek nyomon követése, navigálása: Az iWarehouse rendszerében integrált módon mind beltérben, mind kültérben lekövethetők az anyag mozgatásért felelős eszközök és személyek mozgása, amely lehetővé teszi az ERP rendszerek szintjén a folyamatba épített optimalizálás lehetőségét.
 • Adaptív feladatkiosztás optimalizálás: A korszerű követési és azonosítási technológiák alkalmazásával ERP rendszerünk rendelkezik azokkal a valós idejű információkkal, amelynek segítségével az erőforrások közötti feladatleosztás akár folyamatba építve a változó környezethez adaptálódva optimalizálható.
 • Gyártás kiszolgálás követés (kanban rendszerek): A gyártás kiszolgálás minőségbiztosításának és hatékonyságának alapja az ellátó raktárak és a gyártósor közötti problémamentes kapcsolat. A gyártás kiszolgálás eszközrendszerének valós lekövetése teszi lehetővé a pontos tervezést és végrehajtást.

Mezőgazdaság

A Datamagic ERP rendszerek alkalmasak a legkorszerűbb technológiai megoldás integrált kezelésére, amelynek segítségével a vállalati folyamatokról, önköltségről, fajlagos mutatók értékeiről minden eddiginél pontosabb képet tudunk adni a vezetés számára. A Datamagic ERP rendszer az Ipar 4.0 technológiákból egy vállalatirányítási rendszeren túllépve gyakorlatilag a „jó gazda szemévé” válik.

 • Mezőgazdasági környezeti monitoring: A mezőgazdasági folyamatok irányítását alapvetően befolyásolják az aktuális környezeti tényezők. Az ERP rendszerünk szakmai moduljaiba integrált környezeti monitoring rendszerek a termőterületek aktuális környezeti állapotait tudják folyamatosan monitorozni akár 20 különböző szempontrendszer figyelembevételével, így az aktuális feladatkiosztás mindig a pontos, valósidejű környezeti információk alapján végezhető el.
 • Munka és erőgépkövetés és összerendelés: Technológiai megoldásaink segítségével az erőgépek és munkagépek mozgása, feladatellátása akár valós időben, integrált módon nyomon követhető. Rendszereink segítségével bármikor átfogó képet tudunk adni a gazdaság gépállományának aktuális helyzetről, állapotáról és összetett feladat kiosztási optimalizálási megoldásokat tudunk biztosítani, akár napokon belüli újratervezéssel.
 • Személy követés telephelyen belül és ültetvényeken: Mind a telephelyen belüli, mind a kézi munkaigényes ágazatokban a termőterületen követni tudjuk a munkavállalók mozgását, amelynek segítségével biztosítható a korrekt munkaidő elszámolás és a teljesítések megfelelő minőségbiztosítása. Rendszereink segítségével pontosíthatók a termelési költségmodellek, növelhető a munkatermelékenység
 • Permetezés, öntözés, hígtrágya menedzsment: Korszerű rendszerink segítségével pontos kép adható a termeléshez kapcsolódóan a termőterületekre kijuttatott folyékony anyagok felhasználásáról. Megoldásunk segítségével mérhető a termőterületen gyakorlatilag néhány négyzetméter pontossággal az adott részterületre kijuttatott hatóanyag mértéke, megfelelő minőségbiztosítási megoldások alakíthatók, amelynek segítségével biztosítható a termelési problémák miatt hatékonyságvesztés elhárítása.

 

BI rendszer a mezőgazdaság számára

Élettani modellek

Az ügyfeleinknél telepített rendszerekből származó adatokra építve kutató partnereinkkel a big data eszközrendszerre építve alakítunk ki a támogatott növényi kultúrákhoz tartozó élettani modelleket, amelyek meggyőződésünk szerint már középtávon alkalmasak lesznek a termelési legjobb gyakorlatok pontosabb azonosítására.