Mezőgazdaság

Ma már a legtöbb ERP rendszer alkalmas a beszerzési és értékesítési tevékenységek, a pénzügyi és számviteli feladatok elvégzésére, viszont kevesen mondhatják el magukról, hogy a mezőgazdaság számára is iparág specifikus, testreszabható megoldásokkal tudnak szolgálni. A mezőgazdaság ugyanis számos ponton sajátos módon működik, amelyet a sztenderd vállalatirányítási rendszerek nem tudnak kezelni. Rendszerünk előnyeit nemcsak az azt bevezető vállalatok, hanem a velük kapcsolatban állók is élvezhetik, a pontosan követhető árumozgások, a naprakész kimutatások révén.

Mezőgazdasági modulunk a vetőmag beszerzésétől a késztermék értékesítéséig kínál megoldásokat, cégprofiltól függetlenül. A mezőgazdasági folyamatok cégre szabhatóak, könnyen lehet bővíteni, vagy akár szűkíteni a lépéseket.
A bizonylati láncnak, a tervezési, az előtöltési lehetőségeknek köszönhetően gyorsíthatjuk a rögzítési munkát, megkönnyíthetjük, kontrollálhatjuk mások munkáját. A termelési, gyártási folyamat átlátható, nyomon követhető, ami megkönnyíti a vezetői döntések meghozatalát. Minden bizonylathoz készíthetőek egyedi, cég specifikus nyomtatványok, cégre szabható dinamikus riportok.

A termelésirányítási rendszer segítségével a tervezés, majd a lebonyolítás is optimalizálható, de akár automatizálható is, ezáltal jóval gyorsabbá téve az egyes tevékenységeket. A műszakok és a munkafeladatok szolgálnak arra, hogy az elvégzendő teendőket és a hozzájuk kapcsolódó erőforrásokat érintő terv- és tényadatokat is rögzíteni tudjuk a rendszerbe, majd összehasonlítani azokat.

A megfelelő minőség garantálása szempontjából elengedhetetlen minőségmenedzsment modul lehetővé teszi, hogy meghatározott normákat alapul véve minősíteni tudjuk a cikkeinket. Mindezek mellett az adatszolgáltatási kötelezettségek kielégítése és a nyilvántartások vezetése is a program fontos részét képezi. Lehetőség van földterületek kezelésére, gazdálkodási napló vezetésére, az állatállomány adatainak rögzítésére, vagy éppen munkalapok kiadására, ezek segítségével pedig munkaköltség elszámolására. A termeltetés támogatására ERP rendszerünk alkalmas az input anyagok menedzselésére, termeltetési szerződés és beszerzési ütemterv elkészítésére, felvásárlási jegyek kiállítására, valamint az őstermelők speciális kezelésére. A készlet modul segítségével a logisztikai folyamatok teljes leképezése és támogatása mellett lehetőség van a nyomon követhetőség teljes körű biztosítására is. A program sarzs számokat kezel, rakatok szerinti nyilvántartást tesz lehetővé, ezek pedig a bizonylati lánc segítségével a cikk megjelenésétől az értékesítésig, a termék teljes életpályáján végigkísérhetők.

A felsorolt funkciók által a rendszerbe bekerült adatok szolgálnak arra, hogy létrejöhessen az az adattárház, aminek az adatai a döntéstámogatási rendszer alapját képezik. Döntéstámogatási rendszerünk legnagyobb előnye a sokoldalúsága: az adattárházon alapuló adatpiac segítségével egyedi, testreszabható lekérdezések, riportok készíthetőek. A lekérdezések „lefúrhatók” és megannyi statisztikai mutatószám segítségével elemezhetők, emellett pedig az adatok vizuális megjelenítésére is lehetőség van diagrammok, térképek segítségével. Személyre-, vagy éppen munkakörre szabott dashboardok, scorecardok és KPI-ok segítik azt, hogy folyamatosan naprakész információk birtokában legyünk. Az adattárházba, a bevitt adatokon túl, internetről begyűjtött információk is bekerülhetnek, valamint a külső eszközökkel, szenzorokkal kommunikáló interface-ek segítségével ezekből is nyerhetünk ki, és hasznosíthatunk adatokat, ezzel támogatva a precíziós gazdálkodás nyújtotta lehetőségeket. Ezeket az információkat okostelefonon és táblagépen is elérhetjük. A DATAMAGIC ERP workflow rendszere, a döntések előkészítése mellett akár a döntések automatizációjára is lehetőséget biztosít, de a kapott információk alapján akár azonnali figyelmeztetést is küldhet, ha beavatkozásra lenne szükség.

  • Energetika
  • Göngyölegkezelés
  • Nyomon követés, bizonylati lánc kialakítási lehetőség
  • Történet folytatás kezelése
  • Analitikus dokumentálás
  • Kapcsolat más területekkel

DATAMAGIC ERP Ipar 4.0 megoldások

A Datamagic ERP rendszerek alkalmasak a legkorszerűbb technológiai megoldás integrált kezelésére, amelynek segítségével a vállalati folyamatokról, önköltségről, fajlagos mutatók értékeiről minden eddiginél pontosabb képet tudunk adni a vezetés számára. A Datamagic ERP rendszer az Ipar 4.0 technológiákból egy vállalatirányítási rendszeren túllépve gyakorlatilag a „jó gazda szemévé” válik.

  • Mezőgazdasági környezeti monitoring: A mezőgazdasági folyamatok irányítását alapvetően befolyásolják az aktuális környezeti tényezők. Az ERP rendszerünk szakmai moduljaiba integrált környezeti monitoring rendszerek a termőterületek aktuális környezeti állapotait tudják folyamatosan monitorozni akár 20 különböző szempontrendszer figyelembevételével, így az aktuális feladatkiosztás mindig a pontos, valósidejű környezeti információk alapján végezhető el.
  • Munka és erőgépkövetés és összerendelés: Technológiai megoldásaink segítségével az erőgépek és munkagépek mozgása, feladatellátása akár valós időben, integrált módon nyomon követhető. Rendszereink segítségével bármikor átfogó képet tudunk adni a gazdaság gépállományának aktuális helyzetről, állapotáról és összetett feladat kiosztási optimalizálási megoldásokat tudunk biztosítani, akár napokon belüli újratervezéssel.
  • Személy követés telephelyen belül és ültetvényeken: Mind a telephelyen belüli, mind a kézi munkaigényes ágazatokban a termőterületen követni tudjuk a munkavállalók mozgását, amelynek segítségével biztosítható a korrekt munkaidő elszámolás és a teljesítések megfelelő minőségbiztosítása. Rendszereink segítségével pontosíthatók a termelési költségmodellek, növelhető a munkatermelékenység
  • Permetezés, öntözés, hígtrágya menedzsment: Korszerű rendszerink segítségével pontos kép adható a termeléshez kapcsolódóan a termőterületekre kijuttatott folyékony anyagok felhasználásáról. Megoldásunk segítségével mérhető a termőterületen gyakorlatilag néhány négyzetméter pontossággal az adott részterületre kijuttatott hatóanyag mértéke, megfelelő minőségbiztosítási megoldások alakíthatók, amelynek segítségével biztosítható a termelési problémák miatt hatékonyságvesztés elhárítása.

 

BI rendszer a mezőgazdaság számára

Élettani modellek

Az ügyfeleinknél telepített rendszerekből származó adatokra építve kutató partnereinkkel a big data eszközrendszerre építve alakítunk ki a támogatott növényi kultúrákhoz tartozó élettani modelleket, amelyek meggyőződésünk szerint már középtávon alkalmasak lesznek a termelési legjobb gyakorlatok pontosabb azonosítására.